Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Stručná pravidla hry

Každá hra bowlingu se skládá z deseti kol (framu - čti "frejm"). V každém framu hází každý hráč dvakrát, pokud nedosáhne striku nebo sparu. Dosáhne-li hráč striku nebo sparu, v desátém framu hází třikrát.

Výsledky příslušného hodu jsou zapisovány na obrazovce v prvním řádku a celkový součet za jednotlivé hody v řádku druhém.


Výrazy, které se Vám objeví na obrazovce

Strike (čti "strajk")
Hráč zahraje strike, jestliže prvním hodem porazí kompletní sestavu kuželek. Bodový zisk za strike činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujících dvou hodech.

Double (čti "dabl")
Dva po sobě následující striky se nazývají double. Bodový zisk za první strike činí 20 plus počet kuželek, které hráč porazí v prvním hodu následujícím po druhém striku.

Triple (čti "tripl")
Tři po sobě následující striky se nazývají triple. Bodový zisk za první strike činí 30. Aby hráč mohl dosáhnout maximálního skóre 300 bodů, musí zahrát 12 po sobě následujících striků.

Spare (čti "spar")
Porazí-li hráč ve druhém hodu framu všechny kuželky, které zůstaly stát po prvním hodu, dosáhne spare neboli dohoz. Bodový zisk za spare činí 10 plus počet kuželek, které hráč porazí v následujícím hodu.

Nedohoz
Nedohoz je situace, kdy hráč během dvou hodů framu neporazí všech deset kuželek a neporažené kuželky zbývající po prvním hodu netvoří split.

Split
Split se nazývá situace, kdy po prvním hodu zůstanou stát kuželky v takové formaci, že je poražena vrcholová kuželka a dále:
1. je poražena nejméně jedna kuželka mezi dvěma či více stojícími kuželkami, např. 7-9 či 3-10
2. je poražena nejméně jedna kuželka těsně před dvěma či více stojícími kuželkami, např. 5-6


Další informace získáte v podrobných pravidlech na Bowlingu Slavičín.

Copyright © Bowling Slavičín    |    Created by David Sochora