Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie Fotografie

Provozní řád bowlingu Slavičín

1) Pokud nastane na hracím zařízení závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu a dále se řídit jejich pokyny.

2) Do hracího prostoru bowlingových drah je povolen vstup hráčů pouze v bowlingové obuvi, kterou si lze zdarma zapůjčit u obsluhy.

3) Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do hracího prostoru bowlingových drah přísně zakázán.

4) Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení hráč nesmí:

5) Ve speciální bowlingové obuvi nechoďte mimo prostory bowlingu.

6) Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je obsluhující personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z prostoru bowlingu.

7) V případě úmyslného poškození bowlingové dráhy nebo zařízení bowlingu, má provozovatel Bowlingu Slavičín právo na náhradu způsobené škody.

8) Tento provozní řád nabývá platnosti dne vydání, tj. 1.4.2009.

Copyright © Bowling Slavičín    |    Created by David Sochora